Ägarskifte Micro - ny möjlighet för dig som vill överlåta eller överta ett företag


Ägarskifte Micro är ett nytt projekt, som drivs av Omställningskontoret+ och vänder sig till personer med intresse av att överlåta eller överta småföretag. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum
.

Det finns gott om en- och tvåmansföretagare som är på väg att gå i pension eller som funderar på att avveckla sina företag. För att inte företagen, inklusive deras erfarenhet och kompetens, ska försvinna från regionen är syftet att sammanföra dessa företagare med intresserade personer som idag saknar sysselsättning eller helt enkelt funderar på att starta ett företag.

Projekt Omställningskontoret+ arbetar med insatser för att stärka företag i alla branscher för att på sikt öka sysselsättningen i de 18 kommunerna i projektområdet. Ett av målen är att stimulera nyföretagande och skapa en ökad kunskap om att starta och driva eget företag.
Arbetsförmedlingen ser ett stort värde i att bibehålla små och medelstora företag som genom generationsväxling riskerar att avvecklas. I regionen är det speciellt viktigt ur sysselsättningssynpunkt att behålla alla de arbetstillfällen som bidrar till regionens positiva utveckling och som på sikt kan bidra med fler arbetstillfällen och öka tillväxten.

I Ägarskifte Micro bidrar Arbetsförmedlingen med att hitta lämpliga och intresserade personer som skulle kunna driva eget företag. Det innebär möjligheter till praktik/utbildning under en övergångsperiod kombinerat med en starta-eget-period.

De personer som Arbetsförmedlingen riktar sig till i detta projekt är bland annat de som omfattas av det EU –finansierade utvecklingsprojektet; Globaliseringsfonden. Eftersom längden praktikperiod varierar rekommenerar vi att individen kontaktar den arbetsförmedling som finns på hemorten.

Nyföretagarcentrum stöttar den blivande företagaren med information och rådgivning. Efter genomfört ägarskifte erbjuds mentorstöd till köparen inom ramen för det befintliga utbudet. De personer som överlåter sitt företag kan även verka som mentorer till den nya företagaren.

Via Omställningskontoret+ kan den som vill starta företag även få neutral och kostnadsfri finansieringsrådgivning. 
 

Mer information och möjlighet att anmäla köp- eller säljintresse finns på www.agarskiftemicro.se

För mer information kontakta;
Projektledare Hans Gundmar, tfn 0734 - 228299
hans@gundmar.se


Publiceringsverktyg från Empir AB

Omställningskontoret+
Adress: Företagens Hus (Byggnad 74), Innovatum, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan