KONTAKTUPPGIFTER

Du kan alltid vända dig till näringslivsenheten i någon av de 18 deltagande kommunerna, som vi arbetar i nära samverkan med. Eller så kontaktar du någon av oss:

Besöksadress Omställningskontoret+
Nohabgatan 12G
Innovatum
461 53 Trollhättan 

Omställningskontoret+

Projektledning 

Ann Palmnäs
Projektledare
Ansvarig Etableringsservice
Position Väst
 
Mobil: 0701 - 64 94 98

ann.palmnas@trollhattan.se

 

Företagsetableringar
Position Väst

Erik Wallin
Samordnare
0733-488435

erik.wallin@trollhattan.se

 
Ägarskifte Micro

Hans Gundmar
Projektledare
Mobil; 0734 - 228299

hans@gundmar.se
 

 
Finansieringsrådgivning

Andreas Jansson
Projektledare
Mobil: 0768-147147

andreas@foretagsstyrning.se 

 

 
Projektadministration

Ia Qvarlander
Administratör
Mobil: 0701- 64 29 39

ia.qvarlander@trollhattan.se
 

 

 

 
   
   

 

 

 

Publiceringsverktyg från Empir AB

Omställningskontoret+
Adress: Företagens Hus (Byggnad 74), Innovatum, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan