KONTAKTUPPGIFTER

Du kan alltid vända dig till näringslivsenheten i någon av de 18 deltagande kommunerna, som vi arbetar i nära samverkan med. Länkar till kommunerna finns i högerspalten på startsidan.

Eller så kontaktar du någon av oss:

Besöksadress Omställningskontoret+
Nohabgatan 12G
Innovatum
461 53 Trollhättan 

Omställningskontoret+

Projektledning
& Företagsetableringar


Ann Palmnäs 
Mobil: 0701 - 64 94 98

ann.palmnas@trollhattan.se

 

Företagsetableringar
Position Väst

Erik Wallin 
0733-488435

erik.wallin@trollhattan.se

 
Ägarskifte Micro

Hans Gundmar
Mobil; 0734 - 228299

hans@gundmar.se
 

 
Finansieringsrådgivning

Andreas Jansson
Mobil: 0768-147147

andreas@foretagsstyrning.se 

 

 
Projektadministration

Ia Qvarlander
Mobil: 0701- 64 29 39

ia.qvarlander@trollhattan.se
 

 

 

 
   
   

 

 

 

Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan