KONTAKTUPPGIFTER

Du kan alltid vända dig till näringslivsenheten i någon av de 18 deltagande kommunerna, som vi arbetar i nära samverkan med. Eller så kontaktar du någon av oss:

Besöksadress Omställningskontoret+
Företagens Hus (Byggnad 74)
Innovatum
Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
 

Omställningskontoret+

Projektledare
Lars Hjalmarson
Mobil: 0701 - 64 94 99
lars.hjalmarson@trollhattan.se
 

 
Kommunikatör, koordinator
Katarina Erhardsson
Mobil: 0700-820992
katarina.erhardsson@trollhattan.se
 
 Katarina Erhardsson
Projektadministratör
Ia Qvarlander
Mobil: 0701- 64 29 39 ia.qvarlander@trollhattan.se
 
 
Företagsutveckling genom coachinsatser
Thomas Hansson
Projektledare
Mobil: 070-8917240
thomas.hansson@almi.se
 
 
Etableringsservice
Ann Palmnäs
Projektledare
Mobil: 0701 - 64 94 98
ann.palmnas@trollhattan.se
 
 

Finansieringsrådgivare
Britt-Marie Bergfalk
Projektledare
Mobil: 0705-46 46 40
britt-marie.bergfalk@trollhattan.se
 

 

Nyföretagande
Petra Arlebo
Projektledare
Tel. 0520-195 31
Mobil: 0707-35 25 68
vast@nyforetagarcentrum.se
 

M-handel
Ulrika Lundh Snis
Projektledare
Tel: 0520-223519
Mobil: 0703-862239
ulrika.snis@hv.se
 

Ägarskifte Micro
Hans Gundmar
Projektledare
Mobil; 0734 - 228299
hans@gundmar.se
 

 

 

Publiceringsverktyg från Empir AB

Omställningskontoret+
Adress: Företagens Hus (Byggnad 74), Innovatum, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan