Resultat EU-projektet Omställningskontoret+ under åren 2012-14

Projektet Omställningskontoret 2012-14 upphörde enligt plan den 31/12 2014. (Likt fågeln Fenix uppstår dock delar av insatserna i Omställningskontoret 2015).

Omställningskontoret+ 2012-2014 var en del av det omställnings-program, som tillkom i samband med Saab Automobiles konkurs i december 2011. Syftet med satsningen har varit att öka förutsättningarna för nyanställningar genom insatser som stärker och utvecklar företag i alla branscher och samtidigt förnyar och breddar näringslivet i 18 västsvenska kommuner.

Resultat i korthet från delprojekten:

Företagsutveckling genom coachinsatser- Syftet med delprojektet har varit att ta tillvara, stödja och utveckla företag med tillväxtpotential. 300 företag med tillväxtpotential har fått rådgivning och 150 nya

Kompetenscentrum finansiering - 48,5 miljoner har förmedlats till 50 företag,163 företag har fått finansieringsrådgivning, 94 arbetstillfällen har skapats, och 23 nya bolag har startats. Tjänsten som har varit neutral och kostnadsfri har riktat sig till företag i expansions- och utvecklingsskeden eller företag/personer som har en innovativ idé att kommersialisera. Tjänsten innebär en neutral och individuell rådgivning som är kostnadsfri.

Nyföretagarådgivning - Nyföretagarcentrum Väst har varit ett delprojekt som med extra insatser utöver den ordinarie verksamheten rådgivit över 550 personer individuellt och bidragit till att 246 nya företag startats och 260 arbetstillfällen skapats i Fyrbodal med omnejd.

Ägarskifte Micro - Delprojektet vänder sig till personer som är på väg att lägga ner sitt företag och till personer som är intresserade av att ta över ett mindre företag. Sedan delprojektet startades i februari 2013 har 17 företag som varit på väg att läggas ned fått ny ägare.

Etableringsservice - Delprojektet ska leda till fler företagsetableringar genom att ta fram och testa nytt koncept som gör etableringsfasen tids- och kostnadseffektiv för de etablerande företagen och för kommunerna. Med fler svenska och utländska etableringar stärks och breddas näringslivet och fler arbetstillfällen skapas på sikt. Rutiner för effektivare etableringsservice har tagits fram.
Ett helt nytt kommunöverskridande samarbete och marknadsföring under namnet Position Väst – tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo är framtaget

EU-projektet Omställningskontoret+ (2012- 2014)  upphörde 31 december. Projektet har finansierats av EU, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund och Trollhättans stad.
En minskad version av projektet, utan EU-finansiering, fortsätter även efter årsskiftet. Där kommer Ägarskifte Micro, finansieringsrådgivning och etableringsservice/Position Väst att ingå.


Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan