Mål 2012-2014

Syftet med Omställningskontoret + är att aktivt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i näringslivet i de arton deltagande kommunerna.

Satsningarna skall minska sårbarheten och öka förutsättningarna för nyanställningar genom insatser som stärker företagen, och samtidigt förnyar och breddar näringslivet. Sårbarheten skall minskas genom att stimulera en ökad differentiering av kommunernas näringsliv och där fordonsindustrins dominans på sikt minskas.

I uppdraget ingår att skapa varaktiga arbetstillfällen, nya jobb, att attrahera nyetableringar och stimulera nyföretagande. Projektet skall medverka till en hållbar näringslivsutveckling, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Förståelse och kunskap om att starta och driva eget företag skall öka. Insatser görs för att stimulera framväxten av en entreprenöriell kultur i verksamhetsområdet.

Detta är våra mål:

  • Den öppna arbetslösheten i verksamhetsområdet skall vara lägre än riksgenomsnittet
  • Antalet arbetstillfällen skall öka
  • Differentieringen i näringslivet skall öka

Vi ska medverka till att:

  • 152 nya företag startas och etableras
  • 305 nya arbetstillfällen tillkommer
  • 650 företag deltar i tillväxtbefrämjande åtgärder
  • 650 personer erhåller rådgivning i att starta eget företag
     

 

 


Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan