Välkommen till Position Väst - Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo


Position Väst - Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo  

 


www.positionvast.se hittar du som överväger att etablera verksamhet i Västsverige information om kompetens, infrastruktur och annat som kan vara värdefullt för dig att känna till inför ditt beslut.

Parallellt med att vi arbetar med ett antal mycket intressanta etableringsärenden, där vi också har tid och plats för dig och ditt företag, bygger vi upp ett nytt koncept för att bli ännu bättre på att ta hand om er som etablerar er i vår region. Detta jobbar vi med under 2012-2014 i det som vi kallar Etableringsserviceprojektet:

Vi marknadsför oss bättre och tydligare tillsammans inom Position Väst - Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo

Vi utvecklar servicenivån och underlättar etableringsprocesser 

Vi kan också erbjuda en neutral finansieringsrådgivning, så att inte finansieringen av dina satsningar ska vara något problem. Du kan läsa mer om detta under Kompetenscentrum Finansiering.


Välkommen att höra av dig till projektledaren för Etableringsserviceprojektet:

Ann Palmnäs
ann.palmnas@trollhattan.se
Mobil: 0701 - 64 94 98
 


Publiceringsverktyg från Empir AB

Omställningskontoret+
Adress: Företagens Hus (Byggnad 74), Innovatum, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan