Nyföretagare


Utökade insatser för nyföretagande


Stiftelsen NyföretagarCentrum Väst arbetar sedan tidigare med rådgivning inför företagsstart i Fyrbodals 14 kommuner samt även i Ale, Lilla Edet, Grästorp samt Vara.
Genom utökad finansiering från Omställningskontoret+ kan NyföretagarCentrum Väst utöka sina insatser i dessa kommuner.

För att få aktuell information om informationsmöten och andra insatser rekommenderar vi att du går in på www.nyforetagarcentrum.vast/

Kontakta Nyföretagarcentrum för mer information:

Petra Arlebo
verksamhetsledare
Tel: 0520-195 31
Mobil: 0707-35 25 68
vast@nyforetagarcentrum.se


I texten nedan får du en övergripande bild av vilka insatser NyföretagarCentrum genomför som en del av Omställningskontorets arbete.

Vi vänder oss främst till

 • Varslade/uppsagda/friställda medarbetare på t ex Saab, Pininfarina, Crawfoord, Inland med flera
 • Potentiella nyföretagare: män, kvinnor, ungdomar, nyanlända svenskar
 • Nya företagare (etablerade sedan högst 3 år)
 • Arbetslösa ungdomar
   

I regionen har flertalet företag drabbats av varsel eller nedläggning. Vid Saabs konkurs förlorade 3 500 medarbetare sina arbeten. Många medarbetare har specialistkompetens som kan ligga till grund för att många nya företag startas. Som anställd på ett stort företag har man troligen inte kunskaper om företagande och man har heller inte småföretagarperspektivet på sin marknad.

Pininfarina i Uddevalla lägger ner sin fabrik 2013 och drygt 650 personer omfattas av nedläggningen.
Låsjätten Assa Abloy har beslutat lägga ner fabriken Crawford i Strömstad och flytta tillverkningen till Kina. 50 av 70 anställda varslas om uppsägning. I Lilla Edet har Inlands kartongfabrik lagts ned och även här blir ett stort antal medarbetare friställda.
 

I Omställningskommunerna erbjuder NyföretagarCentrum Väst:

 • Informationsträffar
 • Rådgivning
 • telefonrådgivning
 • rådgivning enskild och i grupp
 • Startbanan – nytt framgångsrikt och kostnadseffektivt koncept för att inspirera och motivera till företagande. Har bland annat använts i Olofström som drabbades av varsel och nedläggningar för en tid sedan.
 • Mötesplatsen för ägarskiften och extern styrelseledamot
 • Mentorskap
 • Branschspecifika aktiviteter och utbildningar
 • Affärsskola
 • Club Eget – ett affärsnätverk för nystartade företagare
 • Erbjuda spetskompetens till rabatterat pris – resurskort för nyföretagare
 • Deltagande på näringslivsmässor och utställningar

”Det är entreprenören som skapar och utvecklar lönsamma företag och ofta även den som tar en ekonomisk risk. Han/hon skall alltid ställas i centrum och stödjas i sitt arbete med att bedöma förutsättningarna för verksamheten avseende marknad och ekonomi.”

Syfte med de utökade insatser

Syftet är att öka kunskapen om innebörden av att driva eget företag, stimulera och motivera till eget företagande, höja kvaliteten och överlevnaden bland de nya företagen samt stödja den enskilda företagaren i sin nya roll.

En potentiell nyföretagare får stöd och hjälp med att förbereda företagsstarten genom information, rådgivning, utbildning och uppföljning och erbjuds även fortsatt utbildning, mentorskap och affärsutveckling efter start. Syftet är också att ta tillvara och utveckla tidigare gjorda insatser.

Projektet skall medverka till att skapa ett gott och positivt företagsklimat, öka andelen nystartade företag och att höja kommunernas ranking på Nyföretagarbarometern.

Det främsta och långsiktiga målet är att öka antalet företag i Fyrbodal genom ett långsiktigt och strukturerat arbete.

Nyföretagarbarometern tas fram av NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, och mäter på basis av Bolagsverkets data antalet nyregistrerade företag i Sverige. Ladda ner hela Nyföretagarbarometern på www.nyforetagarcentrum.se.

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 gav NyföretagarCentrum 22 600 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Av dem har 10 600 startat företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad.

 


Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan