Företagsutveckling genom coachinsatser 2012-14


Ditt företag kan få tillgång till en erfaren företagsutvecklare


Vi vänder oss till dig som driver ett litet eller medelstort företag som har tillväxtpotential. Du vill växa, men behöver bolla olika alternativ med en erfaren företagsutvecklare, innan du väljer hur och var du ska lägga ut nya räls framåt.

Målet för oss är att de som väljer att anlita oss ska få en ökad konkurrenskraft nationellt och, om man önskar, internationellt.

Ge detta en chans! Det fungerar. Inga krångliga blanketter att fylla i. Det räcker med ett telefonsamtal för att komma igång. Du betalar endast en liten del av kostnaden, prislappen beror på ditt företags storlek. Du måste naturligtvis vara beredd att lägga tid på att jobba med detta utvecklingsarbete.

Insatserna är en process inriktad på att utveckla företagarens kompetens och förhållningssätt. De är inte av operativ karaktär utan bygger mycket på att erbjuda företagaren ett ”bollplank” för strategiska frågor. Man kan säga att vi erbjuder ”hjälp till självhjälp”.

Konceptet följer följande steg, efter en inledande information och kort rådgivning.

 

1. Företagsanalys (kostnadsfri)

Här får du en genomlysning av styrkor och svagheter i ditt företag samt en bild av hot och möjligheter. Om du redan har denna bild klar, kan ni självfallet gå rätt på steg 2.
 

2. Framtidsplan (1000-3000 kr för 20 timmar)

En framtidsorienterad plan med åtgärder tas fram. Under processen har du tillgång till konsulthjälp hela 20 timmar. Du styr processen, men har gott stöd av din företagsutvecklare.
 

3. Coachinsats (2000-6000 kr för 20 timmar)

Du har tillgång till din företagsutvecklare under resan framåt med att verkställa din nya plan för tillväxt och utveckling. Kan pågå under en längre tid (totalt max 20 timmar).
Detta sätt att jobba fungerar mycket bra. För att uppnå långsiktiga resultat är coachingen väsentlig.
 

Hittills har närmare 300 företag genomfört företagsanalysen och en majoritet har gått vidare till nästa steg. Du är självfallet välkommen att höra av dig för ett första förutsättningslöst möte.

Detta delprojekt inom Omställningskontoret+ genomförs av ALMI Företagspartner Väst, som under de senaste 10 åren genomfört flera program och projekt med coachinsatser i Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg. Denna typ av coachinginsatser har också genomförts med framgång i andra delar av landet.
 

KRITERIER FÖR DELTAGANDE:

Omställningskontoret+ finansieras med offentliga medel och erbjudandet är mycket förmånligt. Det övergripande målet är ökat antal anställda i företag inom alla branscher i vår region.
För att bidra till detta har vi i Coachprojektet följande kriterier för deltagande:

  • Företag som bedöms ha möjligheter att växa och utvecklas utifrån ekonomiska faktorer som omsättning, vinst, soliditet mm och/eller där det finns ett tillväxtfönster
    - ex nya marknader, segment, tjänster, produkter m.m.
  • Företagare med ägare/ledare som har energi, tid och vilja att utveckla sitt företag
    Det finns således en urvalsprocess, där vi förbehåller oss möjligheten att prioritera.
     

VILKA ÄR FÖRETAGSUTVECKLARNA?


Almi Företagspartner Väst handlade våren 2012 upp sammanlagt 11 erfarna affärsutvecklare.
 

KONTAKT:
Thomas Hansson thomas.hansson@almi.se 0708-91 72 40.
Du kan också kontakta näringslivsenheten i respektive kommun.

VILKA ÄR FÖRETAGSUTVECKLARNA?

Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan