Neutral finansieringsrådgivning


Vill du träffa en neutral finansieringsrådgivare?

Vi erbjuder kompetens för att hitta finansieringslösningar till dig som driver ett företag som är i ett expansions- och utvecklingsskede eller har en innovation att kommersialisera.

Lån, ägarkapital, bidrag, riskkapital - Hur ser den bästa mixen och lösningen ut för ditt företag? Vi har lång erfarenhet och ett stort nätverk inom finansieringsområdet.

Insatser pågår nu i ett antal företag. Det gäller både insatser i existerande företag och insatser i företag som kan flytta eller starta verksamhet i vår region när finansieringen lösts.

Vi kan inte ge bidrag i form av pengar direkt till företag, men vi är mycket taggade för att stötta tillväxt och underlätta nyetableringar. Om du så önskar kan vi stötta dig i framtagning av underlag för olika typer av finansiärer, vilket visat sig öka chansen till en lyckad finansieringslösning.

Kontakta oss gärna! 

Mer information & kontakt:

Andreas Jansson
Mobil: 0768-147 147

Du kan också kontakta näringslivsenheten i respektive kommun.


Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan