Kompetenscentrum Finansiering 2012-14 /
Innovationsutveckling


Projektbeskrivning

Vill du träffa en neutral finansieringsrådgivare?

Vi erbjuder finansieringslösningar och kompetens till dig som driver ett företag som är i ett expansions- och utvecklingsskede eller har en innovation att kommersialisera.

Lån, ägarkapital, bidrag, riskkapital - Hur ser den bästa mixen och lösningen ut för ditt företag? Vi har lång erfarenhet och ett stort nätverk inom finansieringsområdet.

Insatser pågår nu i ett 30-tal företag. Det gäller både insatser i existerande företag och insatser i företag som kan flytta eller starta verksamhet i vår region när finansieringen lösts.

Vi kan inte ge bidrag i form av pengar direkt till företag, men vi är mycket taggade för att stötta tillväxt och underlätta nyetableringar. Kontakta oss gärna!
 

Syfte med projektet

Projektet Kompetenscentrum Finansiering syftar till att fler nya innovativa idéer utvecklas till kommersiellt gångbara varor och tjänster. Projektet skall medverka till att utveckla såväl befintliga som nya företag och att ett mer diversifierat och robust näringsliv byggs upp i Fyrbodals fordonskommuner.

Projektet kommer att drivas av Almi Företagspartner Väst i samverkan med och på uppdrag av Omställningskontoret, utöver den ordinarie verksamhet som ALMI Företagspartner redan bedriver.
 

Projektets målgrupp

Verksamheten inom kompetenscentrat riktar sig till nya och existerande företag och till privatpersoner som har innovativa idéer om utveckling av nya varor och tjänster oavsett näringslivsinriktning.

Styrande kriterier är att presenterade idéer skall vara innovativa och vara kommersiellt utvecklingsbara.
 

Mer information & kontakt:

Britt-Marie Bergfalk
Mobil: 0705 - 46 46 40

Lars Hjalmarson
Mobil: 0701 - 64 94 99

Du kan också kontakta näringslivsenheten i respektive kommun.


Publiceringsverktyg från Empir AB

Omställningskontoret+
Adress: Företagens Hus (Byggnad 74), Innovatum, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan