Övergripande info om våra olika erbjudanden

Här får du en kort beskrivning av vårt erbjudande till dig.

De första projekten; Kompetenscentrum Finansiering och Företagssutveckling genom coachinsatser, utgörs av insatser direkt i företag som finns i våra arton kommuner.

De andra projekten; Nyföretagande, Ägarskifte Micro, M-handel och Etableringsservice riktar sig främst mot nystarter och nyetableringar. Mer info hittar du under respektive rubrik i vänsterspalten.

Kompetenscentrum Finansiering

Finansieringslösningar och kompetens till företag i expansions- och utvecklingsskeden eller som har en innovation att kommersialisera. Även för nyetableringar.
 

Företagsutveckling genom coachinsatser

Som företagare med tillväxtambitioner får du ett mycket kompetent bollplank för ditt ”strategiska tänk” och ett stöd under genomförandet av förändringar. Hur ser situationen ut idag? Hur kan du utveckla företaget? Vilka åtgärder leder dit? 


Utökade insatser för nyföretagande

Stiftelsen NyföretagarCentrum Väst arbetar sedan tidigare med rådgivning inför företagsstart i Fyrbodals 14 kommuner samt även i Ale, Lilla Edet, Grästorp och Vara.
Genom utökad finansiering från Omställningskontoret+ kan NyföretagarCentrum Väst utöka sina insatser i deltagande kommuner.  

 

Ägarskifte Micro

Ägarskifte Micro är ett nytt projekt som vänder sig till personer med intresse av att överlåta eller överta småföretag. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum.


M-handel

Syftet med projektet är att skapa en demoplats för implementering av marknadstillämpningar inom M-handel. Projektet drivs av Högskolan Väst och kommer att utveckla och verifiera IT-baserade koncept för M-handel i samverkan med näringslivet.


Etableringsservice

Företagare som överväger att etablera verksamhet i vårt område är självfallet mycket varmt välkomna. Kontakta antingen näringslivsenheten i kommunen eller oss på Omställningskontoret+.


Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan