Bakgrund


Efter SAABs konkurs i december 2011 har arbetslösheten snabbt ökat, framför allt i Trollhättan och näraliggande kommuner. Nyföretagandet är sedan tidigare lågt i flera av de kommuner som deltar i Omställningskontoret+. Det finns ett behov av kraftfulla åtgärder som ger snabb effekt och också bidrar till långsiktig förnyelse av näringslivet.

Omställningskontoret+ ska under perioden våren 2012 till och med december 2014 driva ett flertal utvecklingsinsatser i hela regionen, vilken består av samtliga kommuner i delregionen Fyrbodal, samt Essunga, Grästorp, Vara och Lilla Edet.

Dessa insatser, delprojekten, beskrivs på andra platser på denna hemsida. Omställningskontoret+ är en vidareutveckling av Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt.

Fyrbodals Fordonskommuners Omställningsprojekt 2010-2012

Redan i december 2009 hotade GM att lägga ned Saab. Inför detta hot enades Fyrbodalskommunerna och Västra Götalandsregionen om att samarbeta. De gav Trollhättans Stad, Uddevalla, Vänersborg, Åmåls, Dals Eds, Färgelanda och Tanums kommuner i uppdrag att ta lämpliga initiativ. Trollhättans Stad fick i uppdrag att leda arbetet. Det som då kallades Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt startades i februari 2010 med uppgift att aktivt stödja en utveckling och diversifiering av näringslivet.

Omställningsprojektet har arbetat i nära samverkan med deltagande kommuners näringslivsfunktioner. Under perioden 2010 till våren 2012 har företagsutveckling bedrivits genom coachinsatser i nya och befintliga företag i ett stort antal branscher, ägarskiftesprojekt, rådgivning och förmedling av finansieringslösningar, industriell dynamik och nyetableringsarbete.

Erfarenheterna från Omställningsprojektets verksamhet är goda. Sammantaget har befintliga företag stimulerats till framtidsplanering och vidareutveckling, finansiering har förmedlats till nya etableringar och satsningar i befintliga företag, rådgivning och kontaktförmedling har skett i stor utsträckning.

Dessa erfarenheter utnyttjas när nu Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt förändras till Omställningskontoret +. Samtliga kommuner i Fyrbodal samt kommunerna Grästorp, Lilla Edet, Vara och  Essunga har erbjudits att delta i projektet och samtliga har tackat ja. I januari 2012 tillskrevs Näringsdepartementet med förslag till program för omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal. Mer om detta arbete och den nationella finansieringen finns här:

http://www.trollhattan.se/Startsida/Meny/Omstallning-i-Trollhattan/Omstallning-i-Trollhattan/

Den 15 juni fattades beslut om EU-finansiering, via Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning.
 

   

 

 

Omställningskontorets organisation
Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan