Omställningskontoret+ 2015

Vi erbjuder:

- Neutral finansieringsrådgivning. I första hand vänder vi oss till små och medelstora företag som behöver finansiering för tillväxt. Även nya affärsidéer som har relativt kort tid kvar till kommersialisering.

- Ägarskifte Micro. Med denna satsning vänder vi oss både till småföretagare som vill få stöttning med att överlåta företaget till någon annan och till personer med intresse av att överta små företag.

- Etableringsservice. Tillsammans med näringslivsenheterna i de 18 samverkande kommunerna inom Position Väst - tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo - underlättar vi för de företag som söker en lämplig etableringsplats för sin verksamhet.

Företagare i alla branscher - ta chansen!

Omställningskontoret+ är en omfattande satsning på ökad tillväxt och sysselsättning i företag i 18 kommuner i Västsverige.

Vi vänder oss till dig som driver företag inom tjänster och handel eller inom tillverkningsindustrin, det vill säga alla branscher. Antingen du finns här redan eller funderar på att starta verksamhet i området.

Du kan få tillgång till mycket värdefull kompetens, exempelvis hjälp att hitta finansieringslösningar för en satsning.

Vi vet att många företagare vill etablera sig i vår region, andra finns här och vill utvecklas och växa.

Syftet med våra satsningar är att minska sårbarheten och öka förutsättningarna för nyanställningar genom insatser som stärker företagen, förnyar och breddar näringslivet. Det är det vi menar med omställning.

Omställningskontoret+ genomförs i nära samarbete med alla de 18 kommuner som deltar, främst näringslivsenheterna i respektive kommun. Vi har också ett nära samarbete med det befintliga näringslivet, med utbildningsanordnare och andra viktiga aktörer.

Trollhättans stad är projektägare. Projektets styrs av en referensgrupp och ett arbetsutskott bestående av kommunstyrelsens ordförande i de deltagande kommunerna.Aktuellt

Vi finns på Nohabgatan 12G, Innovatum i Trollhättan. Välkommen!

Här har omställning och kreativitet varit vardag från första arbetsdagen för 150 år sedan, då man började tillverka bland annat ånglok och tryckpressar.

Vi har fantastiska grannar: Almi Väst, som vi delar lokal med och 100 småföretag, NOVA Mat & Möten, Konsthall, O2, Coompanion, N3 samt Innovatum med Inkubator, produktionstekniskt centrum, Saab Bilmuseum och Science Center. Fall- och slussområdet är också en fantastisk granne.


Länkar

Engagerade kommuners hemsidor

Bengtsfors
Dals Ed
Essunga
Färgelanda
Grästorp
Lilla Edet
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vara
Vänersborg
Åmål
 


Omställningskontoret+
Besöksadress: Nohabgatan 12G, Innovatum, 461 53 Trollhättan